Dr. Robert Magnusson har delvis permisjon, og i hans sted vikarierer dr. Anne-Marthe Grislingås tirsdager og torsdager