Fra 01.03.2020 er Marte Stedjeberg  LIS1-lege ved vårt senter. 

Alle leger må gjennom en obligatorisk tjeneste i kommunehelsetjenesten før de blir autoriserte leger. I Råde er det vårt senter som har glede av å veilede de unge legene som selv har den aller ferskeste kunnskapen fra universitet og sykehus. Lærerikt for alle parter.

Det betyr at pasientene på våre fastlegelister vil kunne møte alle tre legene, enten hver for seg eller sammen.