Senteret sitt bannerbilde

Influensavaksiner 2019

18. oktober 2019

Influensavaksinene er kommet.

Du kan komme innom i åpningstiden uten timeavtale, men ikke i tiden 11.30-12.30.

Pris 300 kr. Denne går ikke på frikortet.

LIS1 - lege

17. mars 2019

Fra 01.09.2019 er Adeline Svendsen LIS1-lege ved vårt senter. 

Alle leger må gjennom en obligatorisk tjeneste i kommunehelsetjenesten før de blir autoriserte leger. I Råde er det vårt senter som har glede av å veilede de unge legene som selv har den aller ferskeste kunnskapen fra universitet og sykehus. Lærerikt for alle parter.

Det betyr at pasientene på våre fastlegelister vil kunne møte alle tre legene, enten hver for seg eller sammen.